Vermogensbeheer

Vermogensopbouw. Verantwoord beheer. DSI Gecertificeerd.

Midden Brabant Advies heeft zich gespecialiseerd in zowel particulier als zakelijk vermogensbeheer. Het opbouwen van een vermogen voor in de toekomst, maar ook het verantwoord besteden van uw vermogen na bijvoorbeeld een bedrijfsverkoop of nalatenschap.

Aan de hand van uw wensen en mogelijkheden zoeken we voor u de beste en verantwoorde manier om uw vermogen te beleggen, onder te brengen in fondsen of in te brengen in andere, eventueel nieuwe, ondernemingen of stichtingen. Wij doen dit uiteraard op een uiterst integere wijze door gebruik te maken van onze getoetste en DSI gecertificeerde kennis, deskundigheid en het in jaren opgebouwde netwerk.

Een advies over vermogensbeheer verloopt altijd in meerdere persoonlijke gesprekken, na een uitgebreide inventarisatie van uw wensen en mogelijkheden, en een verantwoorde uiteenzetting en afweging van toekomstig verwachte opbrengsten en risico’s.

Wilt u weten wat Midden Brabant advies voor u kan betekenen? Neem dan contact op via onderstaande button.

Wat doet DSI?

Het werk van DSI is gericht op het bevorderen van de deskundigheid en de integriteit van de financiële dienstverlening. De geregistreerde deskundigen zijn vooral actief in de handel, de bemiddeling, de advisering en het beheer van financiële diensten en producten. De stichting DSI is in 1999 ontstaan op initiatief van en wordt breed gesteund door NYSE Euronext Amsterdam en de brancheorganisaties binnen de financiële wereld in Nederland.