Arbeidsongeschiktheid

Verzeker je tegen arbeidsongeschiktheid | Beperk de risico's en de kosten.

Is het echt nodig een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te nemen? Hoe duur is het en hoe kan ik de kosten beperken? Wij helpen u hierbij graag. Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen;

1. Waarom zou ik een AOV afsluiten?

"Ziek? Ik ben nooit ziek! Daarvoor ga ik geen dure verzekering afsluiten!" Een veelgehoorde reactie als het om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) gaat. Helaas is het risico vaak groter dan de meeste mensen denken. Voor ondernemers kan arbeidsongeschiktheid een grote financiële klap betekenen en zelfs een faillissement veroorzaken. 26 procent van de zzp’ers en 51 procent van de ondernemers met personeel heeft inmiddels een AOV afgesloten tegen de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid. De kosten voor een AOV zijn trouwens volledig aftrekbaar van je inkomstenbelasting. Dus waarom zou je het niet doen?

2. Is een AOV verplicht?

Nee. Door de afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAZ) in 2004, bestaan er nu geen wettelijke arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen meer voor ondernemers.

3. Hoe duur is een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kost je waarschijnlijk ergens tussen de 80 en 400 euro per maand. De hoogte van deze maandelijkse premie is volledig afhankelijk van factoren als leeftijd, verzekerd bedrag, eigenrisicotermijn, eindleeftijd, uitkeringsduur en je beroep. Verzekeraars werken vaak met beroepsklassen om het risico in te schalen. Beroepen die met kantoorwerkzaamheden te maken hebben, worden tot klasse 1 gerekend. Beroepen in beroepsklasse 4 of 5 zijn de zware lichamelijke beroepen. Als je in deze klasse valt, betaal je aanzienlijk meer premie. Hierbij wordt ook gekeken naar hoeveel uur je aan bepaalde werkzaamheden besteedt en of je veel kilometers maakt. Hieronder een globale weergave van de beroepsactiviteiten per beroepsklasse.

  • Beroepsklasse 1: administratieve en adviserende beroepen, management beroepen (lage premie)
  • Beroepsklasse 2: commerciële beroepen, winkeliers
  • Beroepsklasse 3: beroepen met lichte handenarbeid, bijvoorbeeld fotograaf
  • Beroepsklasse 4 en 5: beroepen met zwaardere lichamelijke arbeid (hoge premie)

Aftrekbaar van inkomstenbelasting

De premies die je betaalt zijn volledig aftrekbaar van je inkomstenbelasting, behalve een eventuele risicopremie voor een ongevallendekking. Als je arbeidsongeschikt wordt betaal je over de uitgekeerde bedragen wel belasting.

4. Hoe kan Midden Brabant Advies mij
hierbij helpen?

Als onafhankelijk advieskantoor kunnen wij je helpen bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) die aansluit op jou situatie. Wij vergelijken verschillende aanbieders op onder andere prijs en voorwaarden. Daarbij zijn wij het vaste aanspreekpunt mochten er vragen zijn. Gewoon een vaste medewerker die het goed regelt. Bel, mail of loop eens binnen om te zijn wat wij voor je kunnen betekenen.

Hieronder vind je een voorbeeld van een arbeidsongeschiktheidsverzekering van De Amersfoortse voor zware beroepen