Nieuwbouw

Speciaal voor Starters. Lange termijn. Verstandige keuze.

Bij de aankoop van een eerste huis, veelal nieuwbouw, is het van groot belang goed de mogelijkheden, voor nu en zeker ook voor de toekomst, duidelijk in kaart te brengen. De wet is recent veranderd en daarmee komen er nieuwe mogelijkheden die met name starters moet helpen hun kansen beter te benutten.

Voor u als starter komen die mogelijkheden in een adviesgesprek aan bod en kijken we hoe we het u als jonge beginnende wooneigenaar zo makkelijk mogelijk kunnen maken. We houden daarbij uiteraard ook rekening met eventueel verwachte gezinsuitbreiding en loopbaan ontwikkelingen. Op deze manier groeien uw woonlasten mee met uw bestedingspatroon.

Advies
Bij de aankoop van een woning en de daarbij behorende hypotheek gaat het altijd om lange termijn aflossingen. De keuze maakt u zelf, maar wat ons betreft pas na een goed adviesgesprek, zodat wij met u duidelijk uw situatie en uw mogelijkheden in kaart hebben gebracht.

Lees meer: Financieel Advies