Bedrijfsaansprakelijkheid

Uitval. Aansprakelijkheid. Langdurige schade.

Materialen en middelen zijn vervangbaar of te repareren, maar mensen niet. Medewerkers die ziek worden of arbeidsongeschikt raken drukken onbedoeld ernstig op uw dagelijkse kosten, terwijl u ze dat niet kwalijk kan nemen. U leeft met ze mee en draagt zoveel u kan zorg voor een goed herstel of denkt mee met tijdelijk ander werk. Het gemis van deze medewerkers kan in uw organisatie zorgen voor een directe vermindering van de productiecapaciteit of inkomstenderving. Uw bedrijfskosten gaan echter gewoon door en mogelijk bent u als ondernemer ook aansprakelijk voor de extra ziektekosten.

Zo kunt u ook zelf uitvallen of door onbedoeld handelen of een ondoordachte keuze voor hoge aansprakelijkheidskosten komen te staan. Klanten of concurrenten kunnen zorgen voor schadeclaims, maar in geval van een verkeersovertreding met ernstige afloop of bijvoorbeeld bij milieuovertredingen kan ook de overheid u aansprakelijk stellen. Deze al of niet terechte claims en de juridische afhandeling daarvan kunnen jaren lang drukken op uw goede naam, uw bedrijfskosten of verdere ontwikkelingen van uw bedrijf. Iets wat overigens ook voorkomt bij bestuurders van een vereniging of stichting.

Aansprakelijk

Of het nu gaat om een betaalde functie of om vrijwilligerswerk, voor alle bestuurders en commissarissen van bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen, zowel profit als non profit, geldt dat zij persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die het gevolg is van hun beslissingen en/of handelen voor, of uit naam van hun organisatie.

Claim

Ook al denkt u altijd uiterst zorgvuldig te handelen, dan nog kunnen er partijen zijn die menen dat zij benadeeld zijn en schadevergoeding eisen.

Geld

Uit hoofde van uw functie kunt u in uw privévermogen aansprakelijk worden gesteld. Alleen al de kosten van het verweer tegen een claim kunnen fors in de papieren lopen. Wanneer de rechter de eisende partij in het gelijk stelt, gaat het u nog meer geld kosten. Miljoenen zijn geen uitzondering.